PŘIHLÁŠENÍ OPERÁTORA
right_arrow ZALOŽIT ZDARMA ÚČET arrow_left
 
MENU
 
CZ
 
Vyzkoušejte
Agerit s.r.o.

Ochrana osobních údajů

 

Pracujeme v souladu s nejvyššími etickými standardy.
Prvkem naší filosofie je vzájemná důvěra při jednání s Klienty a Zaměstnanci. Všemožně se snažíme, aby se naši Partneři a Zaměstnanci s námi cítili bezpečně, proto přistupujeme odpovědně k otázce ochrany soukromí.

Zásady zpracování osobních údajů v naší firmě:
Správcem databáze je společnost Agerit s.r.o. se sídlem v Rajhrad, Stará pošta 750.
Cílem zpracování dat je provedení nezbytných úkonů vedoucích k uzavření smlouvy v souladu s požadavky a osobními schopnostmi poskytovatelů údajů;
Údaje jsou shromažďovány výlučně pro vnitřní potřebu správce. Údaje týkající se klienta a jeho nashromážděných dat mohou být zpřístupněny pouze osobě pověřené plnou mocí klienta.


Každý poskytovatel údajů má právo:
Náhledu do svých osobních dat a opravování jejich obsahu, požádat o doplnění, aktualizaci, dočasné nebo trvalé zastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, jestliže jsou nekompletní, neaktuální, nepravdivá nebo již nejsou potřebná pro realizaci cíle, pro který byla pořízena;
Získávat informace o cíli, oblasti, způsobu zpracování dat, odkdy se zpracovávají jeho osobní údaje, o zdroji, ze kterého pocházejí, o způsobu zpřístupnění dat;
Zainteresovaná osoba může využít právo na informace popsané v bodu 4 jednou za 6 měsíců.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné;

Správce databáze se zavazuje k používání technických a organizačních prostředků zajišťujících ochranu zpracování osobních údajů;

K odstranění osobních údajů není potřeba souhlasu osoby, které se tyto údaje týkají. V případě vyjádření souhlasu k jednorázovému použití osobních údajů bez práva k jejich dalšímu zpracování a archivování, je správce povinen je bezodkladně odstranit ve chvíli kdy nejsou nutné pro realizaci cíle, pro který byly pořízeny;

Nevyjmenované případy se budou řídit zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Všeobecní podmínky | Ochrana osobních údajů
Copyright © 2010 Agerit s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Poznámka: Společnost Agerit s.r.o. je pouze zprostředkovatelem této služby. Za přístup na PC je zodpovědný registrovaný uživatel. Pro více informací o této službě si přečtěte návod k použití. Dotazy, podpora: info@nadalku.cz