PŘIHLÁŠENÍ OPERÁTORA
right_arrow ZALOŽIT ZDARMA ÚČET arrow_left
 
MENU
 
CZ
 
Vyzkoušejte
Agerit s.r.o.

Popis rešení

 

Jak to fungujePrincip funkčnosti:

Celé řešení na www.nadalku.cz se skládá z třech částí, které funguje kompaktně jako celek

Pro samotnou realizaci vzdáleného připojení byl použit program UltraVNC, který realizuje samotný přenos vzdálené plochy od klienta k operátorovi.

Jako další nezbytná část, pro samotnou realizaci spojení bez nutnosti vlastnictví veřejných IP adres a hraničních firewallu na straně klienta i operátora, jsou páteřní servery provozovatele služby, které mají za úkol sestavit komunikaci mezi operátorem a klientem (funkčnost systému se dá přirovnat fungování telefonní ústředny). Datový tok je pak realizován mezi klientem a serverem provozovatele, který jej dále zprostředkuje za pomocí další sestavené datové komunikace, operátorovi. Toto řešení je zabezpečené a umožňuje tak operátorovi pomoci svému klientovi kdekoliv na světě, za předpokladu, že má k dispozici internetové připojení. Tato koncepce nenabourává bezpečností politiku počítačové sítě stanovenou IT oddělením společnosti ani ze strany operátora a ani ze strany klienta.

Poslední částí je samotný systém nadalku.cz, který nabízí rozvinutou správu kontaktů klientů, možnosti protokolování sestavených spojení a následné účtování klientů na základě vytvořených protokolů. Systém nadalku.cz pak nabízí velkou škálu funkcí, jako je např. možnost posílání protokolů, finančních reportů emailem a export dat do souborů typu CSV,XLS atd.

Systém nadálku.cz Vám má umožnit nabízet efektivně své služby, při nízkých provozních nákladech a zároveň poskytovat potřebné podklady pro fakturaci realizovaných služeb vašim klientům.

Služby nabízené na www.nadalku.cz jsou provozovány za poplatek, kde v ceně těchto služeb je zahrnut poplatek za systém nadalku.cz a poplatek za datový tok na internetu (klient-server-operátor). Zákazník systému nadalku.cz v žádném případě neplatí za technologii UltraVNC!!!

schema
Princip klient vs. Operátor:

  • Váš zákazník vám zavolá nebo napíše email, když bude potřebovat vaše odborné služby.
  • Vy se přihlásíte jako operátor na našem portálu www.nadalku.cz
  • Pod svým účtem vytvoříte, dle potřeby protokolovanou či neprotokolovanou žádost o připojení. Při této žádosti systém nadalku.cz náhodně vybere jedinečné číslo, které nebylo použito a bude sloužit pro bezpečné sestavení vzdáleného připojení mezi Vámi a vašim klientem. Tlačítkem spustit, pak stáhnete a spustíte program OPERATOR_NADALKU.EXE, který funguje v operátorském módu (zpřístupňuje Vám vzdálenou plochu klienta).
  • Vašemu klientovi sdělíte ať už emailem nebo telefonicky jedinečné číslo, které vám systém přidělil a které bude sloužit k sestavení pro připojení ke vzdálené ploše vašeho klienta.
  • Váš klient si ve svém internetovém prohlížeči otevře portál www.nadalku.cz a pole „Spuštění klienta pro přístup“ opíše Vámi sdělené jedinečné číslo a potvrdí ho tlačítkem zahájit spojení. Systém nadálku.cz pak nabídne ke stažení soubor KLIENT_NADALKU.EXE, který si Váš zákazník uloží do počítače a následně spustí. Tento klientský program nabídne prostřednictvím portálu nadalku.cz plochu klienta.
  • Po dobu spuštění klientské části vidí Váš klient v pravém dolním rohu žlutou ikonu obsahující písmeno A, která se změní po vašem přijetí a potvrzení spojení v ikonu zelenou, pak bude spojení sestavené a aktivní. Klient pak vidí, že jste aktivně připojení a zároveň vidí na ploše svého počítače, jaké úkony provádíte. Váš zákazník Vás může v průběhu práce, kdykoliv odpojit a to tak že klikne pravým tlačítkem myši na zelenou ikonu se symbolem „A“ a levým tlačítkem myši potvrdí volbu Skončit. Po ukončení klientské části se pak nelze opětovně připojit ke klientovi. Pro opětovné připojení se musí celý postup opakovat znova od bodu 3.
  • Po provedení potřebných úkonu na vzdálené ploše klienta se pak odpojíte kliknutím na křížek, který naleznete v panelu který se automaticky schována nahoře uprostřed obrazovky.

Protokolovat či nikoliv?

Systém nadalku.cz umožňuje dva způsoby vzdáleného připojení:

  • Vytvořit spojení bez evidence – tato možnost je využívána v případě, kdy chcete provést rychlé vzdálené připojení, které se nebude evidovat a následně účtovat žádnému klientovi. Můžete však dodatečně, k tomuto vytvořenému protokolu, zákazníka doplnit.
  • Vytvoření spojení s klientem – zde je potřeba před připojením se ke každému novému klientovy, vytvořit kontakt s jeho kontaktními údaji. Pak při tomto druhu spojení máte možnost si vybrat kontakt klienta, kterému chcete poskytnout své služby a zahájit protokolované spojení. Tento vytvořeny protokol můžete doplnit o poznámky s popisem vaší činnosti a jménem objednavatele vašich služeb. Dále můžete určit, zdali tento protokol se bude účtovat či nikoliv (např. při reklamaci nebo služby zdarma). Taky můžete nastavit slevu či přirážku, vše lze dodatečně zpětně editovat a změnit. V účtování pak můžete použít tyto údaje pro sestavení výstupního sumárního protokolu nebo podkladu pro fakturaci včetně cenové kalkulace za vaše poskytnuté služby.

Kde a s čím mi to bude fungovat?

Systém nadalku.cz lze použit na operačních systémech Microsoft Windows 2000/XP/Vista anebo na serverových systémech Microsoft Windows server 2000/2003/20008 s internetovými prohlížeči Microsoft Internet Explorer ver. 6 a 7 nebo Mozilla Firefox.


Systém nadálku.cz je silně optimalizován pro plnou funkčnost v operačním systému Windows Vista. Zde dokáže program dočasně vypnout funkci Windows Aero, která nadměrně zatěžuje díky grafickým údajům, přenos po internetu a tím velmi zpomaluje zobrazení vzdálené plochy za pomocí programu UltraVNC.
 
Všeobecní podmínky | Ochrana osobních údajů
Copyright © 2010 Agerit s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Poznámka: Společnost Agerit s.r.o. je pouze zprostředkovatelem této služby. Za přístup na PC je zodpovědný registrovaný uživatel. Pro více informací o této službě si přečtěte návod k použití. Dotazy, podpora: info@nadalku.cz