PŘIHLÁŠENÍ OPERÁTORA
right_arrow ZALOŽIT ZDARMA ÚČET arrow_left
 
MENU
 
CZ
 
Vyzkoušejte
Agerit s.r.o.

Všeobecní podmínky

 

Smluvní ujednání

upravující užívání služeb poskytovaných společností Agerit s.r.o.


Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedené služby ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedené služby může provozovatel níže uvedené služby - obchodní společnost Agerit s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujícího internetového serveru Uživateli nadalku.cz na internetové adrese (URL) http://www.nadalku.cz.

Část 1.Pravidla užívání serveru nadalku.cz

1) Server www.nadalku.cz (dále jen Služba nadalku.cz) umožňuje Uživateli používat jím zaregistrovaný účet pro vzdálenou správu počítačů s operačním systémem Microsoft Windows 2000/XP/Vista a Microsoft Windows Server 2000/3/8, za poplatek odpovídající vybranému tarifu anebo bezplatně po omezenou dobu a funkčnot u tarifu DEMO.

2) Uživatel mající zájem o služby prostřednictvím nadalku.cz je povinen si v rámci nabízené služby, vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména, vyplnění příslušných osobních údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného pod tímto Smluvním ujednáním.

Stisknutím tohoto tlačítka Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby Email:

a) Služba nadalku.cz je poskytována za poplatek kromě služby DEMO,

b) Provozovatel nenese odpovědnost za:

* případnou nedostupnost či špatnou dostupnost Služby nadalku.cz, způsebené dodávkou konektivity do ineternetu třetí stranou * případnou nedostupnost či špatnou dostupnost Služby nadalku.cz, způsebené poruchou internetové konektivity, která se vyskytla u provozovatelů páteřních sítí ineternetu * za případné zneužití služby nadalku.cz uživatelem * případný únik informací v připadě napadení serverů nadalku.cz (hacking) * případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel na svém účtu vytvořil nebo uložil, * jakýkoliv jiný následek používáním Služby nadalku.cz.

c) používáním Služby nadalku.cz se rozumí přihlášení se do systému Služby nadalku.cz (tj. zadáním přihlašovaího jména a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba nadalku.cz dostupná viz výše).

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Provozovatel se zavazuje, že obsah dat uložených pod účtem uživatele (ať už jsou to protokoly, kontakty, informace o spojeních atd.) neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu spojení, které uživatel vytváří a IP adresy z kterých se uživatel ke svému účtu přihlašuje. Tímto není dotčeno ustanovení písmena d) tohoto Smluvního ujednání výše, které se vztahuje i na obsah dat uložených pod účtem uživatele.

f) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby nadalku.cz jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nadalku.cz nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.

g) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

h) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby nadalku.cz kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

* který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli, * který je používán pro trestnou činnost do které spadá i hacking serverů nebo počítačů třetích stran, * který byl vytvořen pod tarifem DEMO anebo došlo k vyčerpání předplaceného tarifu a zároveň uživatel se do něj nepřihlásil po dobu délší než 3 měsíců * který byl vytvořen pod tarifem DEMO, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit, který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti, * který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti, * jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby nadalku.cz.

i) Uživatel u placeného tarifu je oprávněn svůj účet kdykoliv bez náhrady zrušit, a to písemnou žádostí poslanou poskytovateli. U tarifu DEMO, bude účet zrušen automaticky dle ustanovení písmena h)

j) Uživatel u placeného tarifu PREMIUM, COMPANY a VIP, má možnost exportovat svá data souboru ve formátu CSV a XLS. Uživatel u placeného tarifu COMPANY a VIP mají další možnost a to exportovat data pomocí datového můsku přímo z databázového serveru provozovatele. Tímto má uživatel sám možnost vytvářet zálohy svých uživatelských dat a poskytovatel nenese žadnou záruku a odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat na účtě uživatele.Závěrečná ustanovení

1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského účtu v rámci serverů Seznamu nadalku.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.

2) Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem a zvoleným přístupovým heslem. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé uživatelské účty u těch uživatelů, jejichž jednáním dochází k porušování těchto Smluvních ujednání jakož i souvisejících smluvních podmínek pro jednotlivé služby Provozovatele, či platných právních předpisů, jakož i dobrých mravů (s tím, že v takovém případě je Provozovatel oprávněn uživatelský účet zrušit s okamžitou platností).

3) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách služby nadalku.cz.

4) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude mít k dispozici službu nadalku.cz

5) Poskytovatel garantuje dostupnost svých serverů na 95 procent v daném kalendářním měsíci (při garanci dostupnosti je kalkulováno s nezbytně nutnou údržbou serverů nebo upgradem služby nadalku.cz). Uživatel placených tarifů, má nárok na reklamování kvality služeb v případě, že porucha byla prokazatelně na serverech poskytovatele a závada přesáhla dobu funkčnosti garantovanou poskytovatelem (tj. víc jak 5% výpadku za daný kalendářní měsíc). Poskytovatel je pak povinen se smluvně domluvit na výši dopropisu za daný kalendářní měsíc, v kterém se porucha vyskytla.

6) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

 
Všeobecní podmínky | Ochrana osobních údajů
Copyright © 2010 Agerit s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Poznámka: Společnost Agerit s.r.o. je pouze zprostředkovatelem této služby. Za přístup na PC je zodpovědný registrovaný uživatel. Pro více informací o této službě si přečtěte návod k použití. Dotazy, podpora: info@nadalku.cz